HOME ODDZ. WARSZAWSKI      AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

36 ROCZNICA KATASTROFY SAMOLOTU PLL LOT - IŁ 62 "KOPERNIK".

    Relacja z uroczystości upamiętniającej to zdarzenie = 36 rocznica katastrofy.doc


    STOWARZYSZENIE PROMOCJA 77 WOSL

   Stowarzyszenie prowadzi stronę pod adresem www.wosl77.pl.tl


________________________________________________________________________________________________________________________DOROCZNE SPOTKANIE WIGILIJNE

      W dniu13 grudnia 2017 roku odbyło się doroczne spotkanie wigilijne, popularny "Opłatek".  W spotkaniu liczni wzięli udział koledzy - członkowie
 Stowarzyszenia, niektórzy z małżonkami. Uroczystość zaszczyciło również wielu znamienitych gości.


  Szeroka, ilustrowana informacja o uroczystości, tutaj; Spotkanie wigilijne pdf


_______________________________________________________________________________________________________________________Obchody Święta Lotnictwa Polskiego

  Lokalne obchody Święta Lotnictwa polskiego w W-MO SSLW RP rozpoczęły  się od złożenia wiązanek kwiatów na Cmentarzu wojskowym na Powązkach. Główne uroczystości miały miejsce przed "Pomnikiem ku Czci Poległych Lotników Polskich w latach 1939 - 1945".
  Obszerna relacja z uroczystości - TUTAJ Święto Lotnictwa


Pokazy lotnicze Mazury Air Show 2017

  Relacja z pokazów autorstwa jednego z uczestników imprezy- Tutaj do poczytania.  

Odznaczenia Medalami Pro Patria i Krzyżami Honorowymi Związku Piłsudczyków RP w Szkole patronackiej w Kręgach

11 września 2016 roku, na zaproszenie Pani Dyrektor, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach, członkowie delegacji Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLW RP: płk dypl. Janusz Olszanowski
  – opiekun szkoły, płk pil. Janusz Decewicz – Honorowy Obywatel Gminy Wyszków, płk dr hab. Izydor Koliński, płk dr inż. Henryk Czyżyk,
  płk mgr Dionizy Rustecki, ppłk mgr Zdzisław Ostrowski oraz ppłk pil. mgr Jan Smajdor, uczestniczyli w uroczystościach obchodów
  10. rocznicy nadania szkole imienia por. pil. Stefana Okrzei i wręczenia sztandaru.

Podniosła uroczystość rozpoczęła się od składania kwiatów na grobie por. pil. Stefana Okrzei, na cmentarzu parafialnym w Wyszkowie,
  a następnie przy pomniku bohatera w Kręgach i pod tablicą pamiątkową. Kwiaty składały liczne delegacje m. in.:

Ø    Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Warszawsko-Mazowiecki: płk dr inż. Henryk Czyżyk, płk pil. Janusz Decewicz
  i ppłk mgr Zdzisław Ostrowski;

   Ø  Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych: Marzena Dąbrowska, płk mgr Marek Dąbrowski;

   Ø  Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych: płk mgr Mirosław Demediuk;

   Ø  Wojskowej Komendy Uzupełnień z Wyszkowa: kpt. mgr inż. Agnieszka Krystman;

   Ø  Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa: mgr Elżbieta Kasińska;

   Ø  Delegacje: powiatowe, miejskie i gminne z Wyszkowa i z Ostrowi Mazowieckiej;

   Ø  Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kręgach.

Po uroczystej Mszy Świętej na placu szkoły, którą celebrował ksiądz proboszcz Roman Karaś, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego,
  Dyrektor mgr Elżbieta Walaszczyk powitała przybyłych na uroczystość.

Ciepłe słowa kierowała do przedstawicieli Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLW RP, przypomniała, że to z inicjatywy członka zarządu
  płk. pil. Janusza Decewicza, we wrześniu 2006 roku, szkoła otrzymała sztandar i przyjęła imię por. pil. Stefana Okrzei.

Witając Wojskowego Komendanta Uzupełnień z Warszawy-Mokotowa ppłk. mgr. Mariusza Muskusa, dziękowała za zorganizowanie
  wspaniałej wycieczki szkolnej dla uczniów z Kręgów i Woli Mystkowskiej, do Katedry Polowej WP i możliwość zwiedzania Cmentarza
  Wojskowego na Powązkach.

Powitała władze powiatowe, miejskie i gminne z Wyszkowa i z Ostrowi Mazowieckiej, Dyrektorów szkól z okolicznych miejscowości
  i licznie zebranych Rodziców; Przedstawiciela Ministra ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk. mgr. Mirosława Demediuka
  i Prezesa Okręgu Nadbużańskiego Związku Piłsudczyków RP w Wyszkowie, płk. mgr. Konrada Wróbla oraz sponsorów i przyjaciół Szkoły.

„Marsz Lotników” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec pod batutą kapelmistrza, kpt. Dariusza Kaczmarskiego, rozpoczął
  rocznicowe uroczystości.

Dyrektor mgr Elżbieta Walaszczyk przedstawiła historię powstania Szkoły oraz jej stan obecny.

Płk dr hab. Izydor Koliński – uznany historyk wojskowości, barwnie opowiadał o 55- letniej historii powstania Pomnika, wspominał ludzi,
  dzięki którym ten Pomnik powstał.

Płk pil. Janusz Decewicz przypomniał jak to przed dziesięcioma laty Szkoła otrzymała Sztandar i przybrała imię swojego Patrona.

Płk dypl. Janusz Olszanowski w imieniu gen. bryg. prof. Jerzego Lewitowicza, przekazał uczniom pokaźnych rozmiarów wspaniały model
  samolotu.

Płk dr inż. Henryk Czyżyk, podziękował za dotychczasową bardzo dobrą współpracę Oddziału i Szkoły, wręczył Pani Dyrektor książkę
  pt. „Zarys historii Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w latach 1994-2014” swojego autorstwa.

Ważnym akcentem uroczystości było odznaczenie Medalami Pro Patria, gen. dyw. nawig. Jerzego Fryczyńskiego
  i Panią Elżbietę Szczukę, nauczycielkę ze Szkoły w Somiance.

Natomiast Szkoła w Kręgach została odznaczona Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP,  a Pani mgr Elżbieta Walaszczyk,
  Srebrnym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz kultywowania tradycji narodowych,
  opieki nad miejscami pamięci i kształtowania postaw patriotycznych młodzieży.

Płk pil. Janusz Decewicz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Somianka, za zasługi dla rozwoju Gminy. Odznaczenie wręczał
  wójt Gminy p. Andrzej Żołyński w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy p. Krzysztofa Rakowskiego. Należy wspomnieć,
  że pułkownik Decewicz jest również Honorowym Obywatelem Gminy Wyszków.

Następnie rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu uczniów, którzy przedstawili wspaniałe widowisko pod kierunkiem pań nauczycielek.

W trakcie wykonywania utworów muzyczno-patriotycznych, posadzono, jak każe tradycja Szkoły, pamiątkowe drzewo w alei modrzewiowej,
  Na prośbę Dyrektor Szkoły, dokonali tego: ppłk pil. mgr Jan Smajdor w asyście Radnej Gminy Somianka p. Beaty Polak
  i płk. pil. Kazimierza Pogorzelskiego, prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich.

Pyszny poczęstunek, rozpoczął festyn integracyjny, który przy słonecznej i ciepłej niedzieli trwał do późnych godzin.

Na zakończenie obchodów uroczystości, płk dr inż. Henryk Czyżyk, w imieniu delegacji Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego
  Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, podziękował pani Dyrektor mgr Elżbiecie Walaszczyk, Nauczycielom i Uczniom Szkoły
  za zaproszenie na wspaniale przygotowaną, piękną i podniosłą uroczystość, która dla obecnych, a w szczególności dla uczniów,

  była żywą lekcją historii i patriotyzmu.
 
 
 
  Jan Smajdor
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
                                  Członkowie Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLW RP oddają hołd poległym Kolegom
28 sierpnia 2016 roku, z okazji Święta Lotnictwa, przy licznie zgromadzonych mieszkańcach Warszawy na Polu Mokotowskim,
   historycznie pierwszym lotnisku i lotniczej ikonie stolicy, odbyło się spotkanie środowisk lotniczych, aby kontynuować chlubną powinność oddania
   hołdu twórcom lotniczej chwały. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Lotników Polskich, Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
   oraz Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Wyrazem pamięci była uroczysta oprawa spotkania według ceremoniału wojskowego, zapewniona decyzją Zastępcy Dowódcy Generalnego
   Rodzaju Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jana Śliwki. Zebranych pod Pomnikiem Lotników Poległych w II Wojnie Światowej, w imieniu organizatorów,
   powitał Prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa mgr inż. Jerzy Madler.
Wiązanki kwiatów, jako wyraz pamięci o bohaterskich żołnierzach podniebnych walk, okupioną ofiarą życia, a także służbie lotników czasu
   pokoju – w obronności, gospodarce i sporcie złożyli m. in.:
w imieniu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Oddział Warszawsko-Mazowiecki:
   gen. dyw. pil. Henryk Pietrzak
   płk prof. Wojciech Michalak
   płk dypl. pil. Stefan Rybiński
          w imieniu General Aviation, członek Polskiego Klubu Lotniczego,Grzegorz Brychczyński
          w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Jan Smajdor,Anna Makowiecka
oraz inne ,liczne delegacje Stowarzyszeń lotniczych wraz z pocztami sztandarowymi.
Poczet sztandarowy Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego stanowili:
   płk pil. Jerzy Ochoński
   płk pil. Ludwik Antończak
   płk pil. Artur Kamola
Na zakończenie uroczystości,  wiceprezes Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego, płk prof. dr hab. Wojciech Michalak, podziękował
  zebranym za możliwość wspólnego upamiętnienia Polskich Lotników w Dniu Ich Święta i pokłonienie się całej społeczności lotniczej,
  nie zapominając o kadrze inżynieryjno-technicznej tworzącej polską produkcję lotniczą.
Jednocześnie, poinformował o podjętej inicjatywie, która zrodziła się w Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,
  aby upamiętnić stulecie Lotnictwa Polskiego przypadające w roku 2018, przez posadowienie Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”
  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Będzie to godne upamiętnienie również 100-letniej rocznicy Niepodległości Państwa Polskiego.
Gromkie oklaski braci lotniczej i warszawiaków  były wyrazem aprobaty i uznania dla tej wspaniałej i cennej inicjatywy.

 

Jan Smajdor
________________________________________________________________________________________________________________________
 
Spotkanie z okazji Święta Lotnictwa
 
Z okazji Święta Lotnictwa, członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego,
spotkali się w kancelarii  cmentarza powązkowskiego, z zastępcą dyrektora zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
p. inż.  Stanisławem Jankowskim i kierownikiem Cmentarza Wojskowego na Powązkach p. mgr. Zbigniew Miszkiel, aby uhonorować
Ich dyplomami, przekazać posłanie od Prezesa zarządu generała Romana Harmozy, oraz wręczyć okolicznościowe ryngrafy Stowarzyszenia.
Płk dr inż. Henryk Czyżyk sprezentował książkę swojego autorstwa pt. „Dzieje 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego”.
Po skromnej uroczystości, uczestnicy spotkania  w osobach: płk Henryk Czyżyk, płk Jerzy Ochoński, płk Stefan Rybiński, płk Jan Urbaniak
 i ppłk Jan Smajdor, w towarzystwie gospodarzy, udali się na miejsce posadowienia przyszłego pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”,
aby omówić dalsze szczegóły jego budowy. Spotkanie upłynęło w miłej lotniczej atmosferze.
 
Jan Smajdor 
 
    
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Spotkanie robocze  Grupy Organizacyjnej.
 
15 lipca 2016 r. członkowie  Grupy Organizacyjnej budowy pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” w składzie: płk mgr Ryszard Białecki, 
płk dr inż. Henryk Czyżyk, płk dypl. pil. Stefan Rybiński, płk dypl. pil. Jan Urbaniak,  ppłk pil. mgr Jan Smajdor,  wspólnie z głównym projektantem
pomnika mgr. inż. Piotrem Kudelskim i dyrektorem zarządu Cmentarza Wojskowego na Powązkach, panem mgr. Zbigniewem Misztel,
odbyli robocze spotkanie w miejscu  planowanego posadowienia pomnika. Dokonano rekonesansu miejsca pod kątem rozmieszczenia
poszczególnych elementów pomnika w kwaterze GII, na przeciw Kaplicy Kościoła Polsko-Katolickiego oraz przygotowania terenu
do uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego w dniu 5 listopada 2016 r. Uzgodniono rozplanowanie zieleni
(drzew i krzewów) w otoczeniu przyszłego pomnika. Ustalono również termin następnego spotkania roboczego.

Jan Smajdor
 
   
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 

Kwiaty na grobie por. pil. Stanisława Latwisa.T
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zakończenie roku szkolnego w szkołach patronackich.

Zespół Szkół im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej

i mgr Monika Kluczek-dyrektor, uhonorowani Medalem Pro Patria

 

                W dniu 24 czerwca 2016 r. delegacja Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
   w składzie: płk dypl. pil. Janusz Decewicz,  ppłk pil. Zbigniew Gozdalik oraz ppłk pil. mgr Jan Smajdor, brała udział w uroczystym zakończeniu
   roku szkolnego w Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej.
   Swoją obecnością zaszczycili również: wójt Gminy Somianka, Pan Andrzej Żołyński, Ks. Prob. mgr Tadeusz Suchta, Ks. Kan. Tadeusz Staniaszek
   i radna gminy Pani Barbara Suchecka. Specjalnym gościem był płk mgr Mirosław Demediuk, przedstawiciel ministra Urzędu ds. Kombatantów.

Podniosła uroczystość rozpoczęła się w hali gimnastycznej polonezem w wykonaniu kończących naukę. W pierwszych parach
   z gracją prowadzone były przez uczniów Panie: Monika Kluczek-dyrektorka Zespołu Szkół oraz wychowawczyni klasy kończącej szkołę,
   Danuta Popławska.

               W trakcie uroczystości uczniowie zaprezentowali starannie przygotowany występ artystyczny.

               Za wybitne postępy w nauce, wiedzę, kreatywność oraz godne reprezentowania szkoły i kultywowanie pamięci Patrona szkoły
   gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego,siedmioro najlepszych absolwentów Publicznego Gimnazjum, zostało uhonorowanych pamiątkowymi albumami,
   ufundowanymi przez Oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
              
Ważnym akcentem uroczystości było odznaczenie Zespołu Szkół, mgr Moniki Kluczek i wójta Gminy Somianka, Pana Andrzeja Żołyńskiego,
   Medalami Pro Patria w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz kultywowania tradycji narodowych, opieki nad miejscami pamięci narodowej
   i kształtowania patriotycznych postaw młodzieży, nadanymi przez ministra Urzędu ds. Kombatantów. Dekoracji dokonał płk mgr Mirosław Demediuk.
   Dziękując za tak wysokie odznaczenie, uczennica gimnazjum, Martyna, mówiła:

    "...od dwóch lat życie naszej szkoły na trwałe związało się z postacią gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego - naszego patrona.
   Często odwołujemy się do bohaterstwa tego pilota i innych, którzy oddali życie, byśmy dzisiaj mogli w pokoju żyć, pracować, uczyć się
   i planować naszą przyszłość. Z dumą będziemy wspominać te uroczystości, apele, które były powiązane z nazwiskiem Stanisława Skalskiego,
   wielkiego patrioty i żołnierza.”

            Należy podkreślić duże zaangażowanie członka Stowarzyszenia, płk. dypl. Janusza Decewicza w inicjatywie o przyznanie
   tak honorowego wyróżnienia.     

            Na zakończenie uroczystości, ppłk pil. mgr Jan Smajdor, w imieniu członków delegacji Stowarzyszenia, podziękował Uczniom Szkoły,
   Pani Dyrektor, Nauczycielom i Rodzicom za zaproszenie na wspaniale przygotowaną, piękną i podniosłą uroczystość.
Podkreślił duży
   wysiłek grona pedagogicznego Szkoły we wpajanie uczniom  miłości do Ojczyzny, kształtowanie postaw patriotycznychi kultywowanie
   tradycji  lotniczych.

   
Jan Smajdor

                                                                                                  .... i w  Kręgach K. Wyszkowa
                                                                                                          

                 W tym samym dniu, 24 czerwca 2016 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach, odbyły się
   uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. W uroczystościach uczestniczyła druga delegacja Oddziału Warszawsko-
   Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w składzie: płk dypl. Janusz Olszanowski i płk mgr Ryszard Białecki.
   Obecna  była również Wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyjazny Krąg” w Kręgach p. Beata Kuchta   
   oraz liczne grono rodziców.     
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, przybyłych gości powitała dyrektor szkoły mgr Elżbieta Walaszczyk.
Następnie odbył się program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły.    Szkołę w Kręgach ukończyło 5 absolwentów
   z ogółu 39 uczniów. Prymusem szkoły została Gabriela Szatkowska, która otrzymała nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Społeczno-
   Oświatowego „Przyjazny Krąg.”
               Spore grono uczniów  wyróżnionych zostało upominkami od Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów
   Lotnictwa Wojskowego RP. 
              Na zakończenie płk dypl. Janusz Olszanowski podziękował uczniom i zgromadzonym za zaproszenie na uroczystość
   zakończenia roku szkolnego 2015/2016.Poczęstunek w gronie nauczycieli i rodziców, snucie wakacyjnych planów, zakończyło miłe spotkanie.

  
Jan Smajdor


 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
Udział delegacji Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLW RP pod Obeliskiem
W piękny, słoneczny ranek, 3 maja 2016 roku, w dzień Święta Konstytucji, delegacja Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa przy
 współudziale delegacji Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP złożyła, jak co roku, kwiaty
 przy Obelisku na Polach Mokotowskich. Odsłonięty w 2000 roku kamień upamiętnia 90 rocznicę powstania Lotniska Mokotowskiego.
Uroczystości towarzyszyli liczni spacerowicze, mieszkańcy Warszawy, m. in. uczennica czwartej klasy z pobliskiej szkoły podstawowej
 nr 10, dziesięcioletnia Ola Fogler ze swoją babcią Grażyną, a także pani Aga Viburno, nauczycielka ze Stołecznego Gimnazjum przy
 ulicy Raszyńskiej z rodziną. Obecny był były v-ce burmistrz Ochoty pan Piotr Żbikowski. Obelisk znajduje się bowiem na części
 Pola Mokotowskiego, podległej dzielnicy Ochota.
Po wciągnięcie 3 flag na maszty, okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Klubu p. Jerzy Madler. Dr Jerzy Ekner, który barwnie
 opowiadał o pierwszych lotach z mokotowskiego lotniska w 1909 r. zaledwie sześć lat po oderwaniu się człowieka od ziemi – 3 grudnia 1903 r.
Ppłk pil. mgr Jan Smajdor ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP przedstawił różne koleje losów pilotów wojskowych
 i cywilnych, opowiadał na jakich typach samolotów latali polscy piloci na przestrzeni minionych lat. Mówił o męstwie polskiego lotnika na frontach
 drugiej wojny światowej. Wspominał powojenne losy pilotów-bohaterów: tych z Norfolk, tych walczących pod niebem Afryki i tych
 zapomnianych z Grigorjewskoje (skutecznie wymazanych z kart historii).
Wywiązała się ożywiona dyskusja na temat bohaterstwa pilotów przed wojną, w trakcie działań wojennych aż po czasy współczesne.
Na zakończenie p. prezes Jerzy Madler podziękował zebranym za udział w uroczystości i zaprosił do następnego spotkania pod Obeliskiem
 w dniu święta lotnictwa 28 sierpnia oraz święta niepodległości 11 listopada.
Jan Smajdor

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

Uczniowie ze szkół patronackich w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
 i na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach


  3 czerwca 2016 roku, na zaproszenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień pana płka
 Mariusza Muskusa, przy współudziale członka zarządu Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego
 SSLW RP ppłka Jana Smajdora, grupa 76-ciu uczniów ze szkól patronackich z Woli
 Mystkowskiej i z Kręgów przybyła do Warszawy na wycieczkę historyczno-patriotyczną,
 w której planie było zwiedzanie Katedry Polowej Wojska Polskiego oraz Cmentarza Wojskowego
 na Powązkach.

Katedra, jej wnętrze oraz symbole wojskowe wywarły duże wrażenie na uczniach.
 
W katedrze znajdują się drzwi spiżowe, na których umieszczone są najważniejsze sceny
 bitewne z historii Polski co przyciągało uwagę chłopców. Uczennice natomiast
 były zainteresowane figurą Matki Bożej Królowej Polski, która ocalała podczas wojny.

21 stycznia 1991 r. świątynia uzyskała status Katedry Polowej Wojska Polskiego
 pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

15 sierpnia 1994 r. w dniu święta Wojska Polskiego, biskup polowy Sławoj Leszek Głódź
 okrył ją „płaszczem hetmańskim” z wyszytymi odznakami pamiątkowymiSił Zbrojnych RP.

Po zwiedzeniu Katedry, młodzież udała się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach,
 gdzie uczniowie z p. dyrektor mgr Moniką Kluczek z Zespołu Szkół z Woli Mystkowskiej
 złożyli kwiaty na grobie swojego Patrona gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.

Ppłk pil. Jan Smajdor przedstawił dokonania wojenne najsłynniejszego pilota polskiego. Mówił o zwycięstwach pod niebem Wielkiej Brytanii,
 o heroicznych walkach powietrznych nad piaskami pustyni w Afryce, o słynnym „cyrku Skalskiego,” o  ilości zwycięstw. Przedstawił też tragiczne,
 powojenne losy bohatera przestworzy.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali tych opowieści i byli dumni, że ich Szkoła za Patrona ma właśnie Generała Stanisława Skalskiego.

Jan Smajdor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 DELEGACJA  ODDZIAŁU NA JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE W GDYNI

3 czerwca 2016 roku w Babich Dołach, na terenie Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej odbyły się podniosłe uroczystości
 z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Morskiego Klubu Gdyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Utworzony przed ponad półwieczem Klub z dużą energią przystąpił do statutowej działalności na terenie Gdyni i Pucka. Nawiązał trwałe
 kontakty z Dowództwem Marynarki Wojennej, Gdyńską Brygadą Lotnictwa MW oraz z zaprzyjaźnionym 34. pułkiem lotnictwa myśliwskiego
 w Babich Dołach.
  Od 2002 r. działa w strukturach Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i prowadzi szeroką działalność społeczną i patriotyczną
 na rzecz propagowania bohaterstwa polskiego lotnika i marynarza.

Na tę doniosłą uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, Oddział Warszawsko –Mazowiecki SSLW RP reprezentował ppłk pil. mgr Jan
 Smajdor, b. pilot 34. plm OPK w Babich Dołach. Odczytał posłanie od prezesa Oddziału gen bryg. pil. Romana Harmozy do uczestników zjazdu
 a w uznaniu zasług, wręczył prezesowi Klubu Gdyńskiego płk. pil. Aleksemu Antoniewiczowi, okolicznościowy Ryngraf od zaprzyjaźnionego
 Oddziału Warszawsko- Mazowieckiego SSLW RP.

W jubileuszu udział wzięli liczni przedstawiciele lokalnych władz i szkół patronackich. Uroczystość rozpoczęła się w Klubie 43 Bazy Lotnictwa
 Morskiego MW wystąpieniem prezesa MKSL płka pil. Aleksego Antoniewicza, który powitał Gości i przekazał posłanie od b. dowódcy 34. plm.
 gen dyw. pil. dr. Mieczysława Walentynowicza.

W godzinach popołudniowych na miejscowym lotnisku rozpoczęły się pokazy sprzętu lotnictwa MW. O godz. 14.00 śmigłowiec Gdyńskiej Brygady
 Lotnictwa MW zabrał delegację: kmdr por. dypl. pil. rez. Paweł Padias i Włodzimierz Borek do zrzutu wiązanki kwiatów ze śmigłowca Anakonda nad
 wodami Zatoki Puckiej ku czci poległych lotników.

Po zwiedzeniu Wieży Portu Lotniczego, uczestnicy uroczystości udali się do restauracji w pobliskim Kosakowie gdzie rozpoczęło się spotkanie
 pokoleń lotniczych. Ppłk pil. Jan Smajdor spotkał Panią płk pil Zofię Andrychowską swoją instruktorkę z lotniska polowego w Przasnyszu z 1962 r.
 Ząb czasu nic nie uszczknął z urody ciągle atrakcyjnej Pani Instruktor, w której kochały się eskadry podchorążych. Wspomnieniom nie było końca…

Jan Smajdor   

   

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
„SPOTKANIE PO LATACH” KADRY BYŁEGO 11. i 9. PLM W DEBRZNIE W DNIACH 27-29 MAJA 2016 ROKU
 
  W dnach 27-29 maja 2016 roku odbyło się w Debrznie „spotkanie po latach” kadry byłego 11. i 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
 Okazją ku temu było odsłonięcie w Debrznie Pomnika Lotników Polskich (samolotów MiG-21MF i TS-11 „Iskra”) na Placu Lotników Polskich.
 Gospodarzami uroczystości byli: ppłk Jan Beme, ppłk inż. pil. Kazimierz Lewenko, mjr inż. Adam Sikorski, mjr mgr inż. Stefan Sawczak
 i st. chor. sztab. Bolesław Hałucha. 27 maja nastąpił przyjazd i zakwaterowanie uczestników spotkania. Natomiast główne uroczystości rozpoczęły
 się 28 maja od rejestracji uczestników i spotkania okolicznościowego w sali widowiskowej, w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki czyli w dawnym
 Klubie Garnizonowym, w Debrznie. Uroczysta ceremonia rozpoczęła się od wykonania przez miejscowy chór „Ballada” „Marsza Lotników”, który
 uczestnicy wysłuchali na stojąco. Następnie prowadzący uroczystość ppłk Jan Beme powitał uczestników i licznie przybyłych zaproszonych
 gości. Następnie minutą ciszy uczestnicy uroczystości uczcili tych lotników z 11. i 9. plm, którzy odeszli na wieczną wartę. Potem nastąpiła
 prezentacja historii Garnizonu Lotniczego i Debrzno, którą przedstawił ppłk Jan Beme i ppłk inż. pil. Kazimierz Lewenko. Po odśpiewaniu przez
 solistów chóru „Ballada” „Piosenki dla lotników” zaprezentowano film o zagospodarowaniu „Placu Lotników Polskich” w Debrznie i krótką informacje
 o działalności Grupy Renowacyjno-Remontowej  przedstawił ppłk inż. pil. Kazimierz Lewenko. Po wystąpieniach Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
 oraz Wójta Gminy Lipka, zespół „NAUZES” przedstawił spektakl „Pilotom z nad Debrzynki”, a chór „Ballada” odśpiewał piosenkę „Nie płacz kiedy
 odjadę”. Dalsza część uroczystości odbyła się na „Placu Lotników Polskich”. Po odegraniu „Hymnu Państwowego”, tablicę z napisem „Alejka 11. plm
 OPL i OPK” osłonili: mjr Marceli Najder, mjr pil. Lech Krasuski i st. chor. sztab. Ignacy Nowak, a tablicę z napisem „Alejka 9. plm” odsłonili:
 płk Ryszard Głuszec, płk dr inż. Henryk Czyżyk i chor. sztab. Bolesław Hałucha. Kolejną tablicę pamiątkową z historią Garnizonu Lotniczego
 Debrzno odsłonili: mjr pil. Jan Szczepański i ppłk mgr Czesław Kowalski. Odsłonięcia samolotu MiG-21MF i tablicy informacyjnej przy nim dokonali:
 ppłk inż. pil. Kazimierz Lewenko, st. chor. sztab. Zbigniew Maziarka i nadbrygadier Marek Kolwalski, a odsłonięcia samolotu TS-11 „ISKRA”
 i tablicy informacyjnej przy nim dokonali: mjr Mieczysław Drab i st. chor. sztab. Lech Dubanowski. Kolejnym punktem uroczystości było posadzenie
 drzew pamięci, przez byłych dowódców Garnizonu Debrzno, na Placu Lotników Polskich, którego dokonali: płk dypl. pil. Mieczysław Toboła,
 płk dypl. pil. Jan Jermakowicz ( w Jego imieniu dokonał płk Ryszard Głuszec), płk dypl. pil. Jan Nowak, mjr mgr inż. Stefan Sawczak oraz
 ppłk inż. pil. Kazimierz Lewenko, jako główny organizator tych uroczystości. Po uczczeniu minutą ciszy wszystkich lotników, którzy zginęli
 w czasie wykonywania obowiązków służbowych i odegraniu „Marsza Lotników” uczestnicy spotkania udali się na wspólny uroczysty obiad.
 Po obiedzie odbyło się spotkanie w grupach i od godziny 20.00 bankiet, który trwał do rana, a wspomnieniom nie było końca
.

Tekst H. Czyżyk
____________________________________________________________________________________________________
 
 
                                                             POZNAJEMY NOWOCZESNY PRZEMYSŁ I ZABYTKI KULTURY
W dniach 31.05-1.06.2016 r. grupa członków Warszawsko–Mazowieckiego Oddziału  SSLW RP uczestniczyła w zorganizowanej przez
  Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa wycieczce, której głównym celem było zapoznanie się z zakładem przemysłu lotniczego Pratt & Whitney
  Rzeszów S.A. (dawniej: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A.). Zakład który powstał w kwietniu 1937 roku w ramach budowy
  COP – Centralnego Okręgu Przemysłowego, produkował wiele typów silników lotniczych dla lotnictwa wojskowego a obecnie, prowadząc
 działalność produkcyjną, remontowo-serwisową, usługową i projektowo-badawczą, przede wszystkim zajmuje się produkcją komponentów lotniczych
  i kompletnych jednostek napędowych.
W programie wycieczki przewidziano także zwiedzanie atrakcyjnych obiektów na trasie przejazdu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać
  się z elektrownią w Świerżach Górnych koło Kozienic, zamkiem Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. W drugim dniu wycieczki wysłuchano
  koncertu organowego w bazylice Leżajskiej i zapoznano się z zasadami szkolenia lotniczego w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki
  Rzeszowskiej Na zakończenie odwiedzono międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka.
Zwiedzane obiekty przemysłowe jak i zabytki Łańcuta wywarły na  zwiedzających bardzo pozytywne wrażenie a szczególnie
  podziwiano schludność okolic Rzeszowa. I tym razem organizator przedsięwzięcia kol. Leszek KARST, pełniący rolę pilota i przewodnika
  wycieczki dostarczył nam dużo wrażeń a także wiadomości o pokonywanej trasie oraz otaczał uczestników podróży bezpośrednią opieką.

     

    
 Tekst i koto K.K.
      
_______________________________________________________________________________________________________________
 
 
„SZKOLNY DZIEŃ LOTNIKA’’ W KRĘGACH

Na zaproszenie Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły  Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach, 25 kwietnia b.r. delegacja
  Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLWRP w składzie: Janusz Kowalski, Janusz Decewicz, Janusz Olszanowski, Jan Smajdor oraz Zdzisław
  Ostrowski, uczestniczyła w ”Szkolnym Dniu Lotnika”. Uroczystość ta została zorganizowana w 109 rocznicę urodzin patrona szkoły.
Delegacje biorące udział w uroczystości, w tym uczniowie z sąsiednich szkół i miejscowe władze złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie
  patrona a następnie w miejscu upamiętniającym śmierć Lotnika we wrześniu 1939r.
Podczas uroczystej akademii, w imieniu naszego Oddziału, delegacja przekazała na ręce dyrektor szkoły replikę Srebrnego Krzyża
  Virtuti Militari, którym odznaczony był patron szkoły. Przekazano również  do biblioteki szkoły zbiór książek.
Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna na, którą uczniowie przygotowali wiersze i piosenki patriotyczne
  związane m.in. z rocznicą chrztu Polski oraz z rocznicą uchwalenia Konstytucji.

Inf.wg. relacji Kol. J. Olszanowskiego  


 
 


 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
                                    WSPÓŁPRACA Z PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWĄ IM. WLADYSŁAWA JÓŹWICKIEGO W GÓRZNIE
W codziennym trudzie wychowawczym grona pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jóźwickiego w Górznie
 uczestniczy i wspomaga Oddział Warszawsko-Mazowiecki SSLW RP. W szkole tej mocno akcentowane jest wychowanie młodzieży w duchu
 miłości ojczyzny a jej postawa wyraża głęboki patriotyzm. W skierowanym do naszego Oddziału podziękowaniu dyrektor szkoły Maria
 Szczęśniak stwierdza, że dzięki współpracy Stowarzyszenia i szkoły wzrosło zaangażowanie dzieci i młodzieży w kultywowaniu tradycji narodowych
 oraz opiece nad grobami i pomnikami pamięci narodowej.
Aktualnie szkoła opiekuje się pomnikiem patrona szkoły Władysława Jóźwickiego na cmentarzu w Górznie oraz pomnikiem 2 Pułku
 Nocnych Bombowców "Kraków" w Kobylej Woli i pomnikiem żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej przy Urzędzie Gminy w Górznie.
Rok szkolny 2013-2014 był „Rokiem Patriotyzmu” a podsumowaniem odchodów było wręczenie PSP w Górznie medalu ProPatria,
 który wręczyła Pani Bożena Żelazowska, zastępca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Corocznie w pierwszą niedzielę września przy pomniku 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Kobylej Woli odbywają się uroczystości
 w organizacji, których szkołę i gminę w Górznie wspomaga nasz Oddział.
 


_____________________________________________________________________________________________________________________________